Από ποια πλευρά του εαυτού μου λειτουργώ;

Από αυτήν που θέλει επιβεβαίωση και προσπαθεί να πάρει από έξω την αγάπη, την αποδοχή και την αξία που δεν πήρα ως παιδί;   Αλήθεια, τιμώ τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου στο τώρα και μου προσφέρουν τη αγάπη τους; Έχω ευγνωμοσύνη για τα καλά στη ζωή μου;   Ας δουλέψουμε τα θέματα μας, ας πάρουμε…